Bază de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate

(Partea a II-a)

            Orientarea şi consilierea în carieră a elevilor este asigurată de două categorii de specialişti: psihologul şcolar şi consilierul şcolar.

            Consilierul şcolar este un specialist în educaţie care:

  • planifică şi desfăşoară activităţi de consiliere educaţională individuală sau de grup care au drept obiectiv adaptarea elevului la probleme specifice mediului şcolar;
  • implementează programele de educaţie pentru carieră în scopul formării de competenţe în domeniile vizate prin aria curriculară „Consiliere şi orientare”;
  • organizează programe extracurriculare de orientare vocaţională;
  • promovează şi implementează programele de educaţie pentru sănătate care vizează formarea şi dezvoltarea la elevi a abilităţilor de management al stilului de viaţă.

(Partea I)

          Orientarea şi consilierea în carieră a elevilor este asigurată de două categorii de specialişti: psihologul şcolar şi consilierul şcolar.

            Psihologul şcolar este un specialist în psihologie educaţională şi/sau consiliere psihologică, care:

  • investighează problemele de natură psihologică specifice mediului şcolar; explică şi promovează înţelegerea procesului de dezvoltare a copilului/adolescentului şi a relaţiilor dintre acest proces, comportament şi învăţare;
  • selectează, administrează şi interpretează instrumente standardizate de evaluare psihologică; stabileşte şi comunică diagnosticul;
  • elaborează şi implementează planuri individualizate/de grup cu caracter preventiv şi/sau de intervenţie;
  • oferă consiliere psihologică specializată în domeniul educaţional;

§  desfăşoară activităţi de cercetare psihologică.

           Cultura globală, dominată de tehnologie, produce o alfabetizare media cu caracter de masă şi conturează un nou model de învăţare. Educaţia online, virtuală, conferă deprinderi utile pentru tinerii aflaţi în plin proces de şcolarizare. Instrumentele dezvoltate de programe aplicative transformă procesul de învăţare într-unul accesibil şi interactiv, în funcţie de cerinţele unor modele acceptate în societate.

Procesul de digitalizare marchează un moment cheie al evoluției tehnologice, schimbând producția de bunuri și servicii, piața muncii, modalitățile de învățare, comportamentul de consum, comunicarea (atât online, cât și offline), viața de zi cu zi, oportunitățile de participare la viața publică, etc.

            Începând cu anul şcolar 2004 - 2005 au fost stabilite prin Legea nr 269/2004 unele măsuri pentru stimularea achiziţionării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competenţe în utilizarea tehnicii de calcul.

            Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.

            Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar este următoarea:

Educația și formarea sunt cele mai bune investiții în viitorul Europei. Ele au un rol extrem de important în stimularea creșterii economice, a inovării și a creării de locuri de muncă. Sistemele europene de educație și formare trebuie să le ofere cetățenilor cunoștințele, aptitudinile și competențele de care vor avea nevoie în viitor ca să poată inova și prospera. Ele au deopotrivă un rol important în crearea unei identități europene, pornind de la culturile și valorile comune. Educația ar trebui să îi ajute pe tineri să dobândească puterea de a se exprima și de a interacționa, de a participa și de a modela viitorul unei Europe caracterizate de democrație, solidaritate și incluziune. Tehnologiile digitale îmbogățesc procesul de învățare în variate moduri și oferă oportunități de învățare care trebuie să fie accesibile tuturor. Ele deschid accesul la o multitudine de informații și resurse.