Bază de date online cu bune practici pentru educație incluzivă de calitate

Partea I

            Orientarea şcolară şi profesională este ansamblul de norme, metode şi tehnici prin care se asigură educaţie şi formare profesională de calitate, în acord cu particularităţile fizice, fiziologice şi psihologice ale individului.

            Scopul orientării şcolare şi profesionale vizează:

§  valorificarea potenţialului aptitudinal, a intereselor, aspiraţiilor, cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor şi a altor particularităţi psihocomportamentale

§  consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalităţii de şanse.

Partea a II-a

Fişa psihopedagogică pentru elevul cu cerinţe educaţionale speciale (CES)

Antet unitatea de învăţământ......................................

Nr. înregistrare: ......................../................................

Aprobat,

Directorul unităţii de învăţământ

Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor care nu reușesc să atingă în cadrul obișnuit nivele educative și sociale corespunzătoare vârstei.

Cerințe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagmă, care se referă la cerințele în plan educativ ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socio-economice sau de altă natură; aceste cerințe plasează persoana/elevul întro stare de dificultate în raport cu ceilalți din jur, stare care nu-i permite o existență sau o valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe speciale.

Aranjarea fizică a mobilei în sala de clasă

Este foarte important ca toţi copiii să aibă acces fizic în sala de clasă, iar acest lucru se impune în mod deosebit în sălile de clasă incluzive.

Profesorul are datoria să se asigure că sala de clasă este accesibilă, în caz contrar urmează să anunţe persoanele răspunzătoare.

În primul rând trebuie luată în consideraţie amplasarea rampelor pentru scări. În şcolile cu mai multe etaje trebuie luată în consideraţie amplasarea unui lift; dar, deoarece acest proces poate dura, pentru început, toate lecţiile claselor în care există copii cu dizabilităţi fizice ar putea fi programate la primul etaj.

Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală problemele existente în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai face pe educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale.

Nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii /studenții să învețe și să lucreze independent.