Evoluția managementului pe plan mondial .

În ceea ce priveşte evoluţia şcolilor de management pe plan mondial, literatura de specialitate oferă mai multe clasificări deosebirile între autori fiind insa notabile.

Într-o lucrare remarcabila,profesorul Panainte Nica discuta de evoluţia gândirii şi practicilor manageriale este grupată pe şcoli şi curente asociate acestora, astfel:

Şcoala clasică

În cadrul acestei şcoli, identificăm trei curente de bază ale concepţiei de început (clasice) asupra managementului, fiecare având reprezentanţi proeminenţi:

-       managementul ştiinţific (reprezentat de Frederick W. Taylor);

-       managementul administrativ (reprezentat de Henry Fayol);

-       managementul birocratic (reprezentat de Max Weber).

  iulie did2020 1

Scopul acestui seminar este să medităm la câteva reguli pentru a face minuni în relațiile interumane, pentru a fi buni observatori și pentru a contribui la dezvoltarea personală și spirituală.

Egalitatea de șanse în sistemul educațional românesc

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de şanse are la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, profesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau latură creativă.

Scopul acestui seminar este exersarea unor noi modalități de a gândi și identificarea negativității așa cum este ea.

Gândirea pozitivă atrage în mod natural ceea ce este bun şi frumos.

Vestea bună este că negativitatea este un stil care poate fi modificat cu ajutorul strategiilor cognitive comportamentale descries în cartea recomandată la bibliografie și acreditată de Asociația Psihologilor Americani al doctorului Huebner Down „Ce să faci când nu-ți convine nimic”.

”Dacă ceva în viaţă devine foarte uşor, atunci, aceasta nu este o lecţie, este ceea ce cunoaştem deja. Tot ce trebuie să ştiţi vine la locul potrivit şi în momentul potrivit. Ceea ce dăruim, aceea și primim! Noi înșine suntem izvorul propriilor griji. Pe de altă parte, dacă stabilim armonia și echilibrul în conștiință, găsim armonie și echilibru și în viață”. (Louisei Hay „ You Can Heal Your Life” (“Poţi să-ţi vindeci viaţa”)).  

            Comunicarea didactică presupune nu numai un mediu special și actori/interlocutori incongruenți ca vârstă, statut, capacitate ci și ca tehnici, coduri, finalitate și context. De aceea, abilitățile verbale și nonverbale, cunoașterea atât a codurilor de comunicare elaborate (conținuturile școlare), cât și restrânse (comunicarea familială, cotidiană, colocvială) sunt mereu solicitatea în activitatea pedagogică.

            În această permanentă mobilizare în interacțiune a unui actor (cadrul didactic) și a unui grup (școlar, clasa sau grupa), capcanele sau erorile neintenționate sunt aproape de neevitat. Dacă cele din partea elevilor nu sunt deloc considerate ca atare, ci numai semnale ale unor atitudini sau deprinderi modelabile, care mobilizează efortul pedagogic de corijare, cele din partea cadrelor didactice sunt atent cercetate și, uneori, chiar amendate.