Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim.

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text.

 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea și creativitatea.

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze.

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu.

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au nevoie pentru o lecţie bună.

Învăţarea prin Internet

Învăţarea prin Internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă studenţilor un conţinut de instruire prin Internet. De aceea, condiţia de bază impusă participanţilor în procesul de învăţare este posedarea unui calculator şi o conexiune la Internet.

Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai multe ori se folosesc aşa-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de conţinut educaţional pe un server Web, crearea de reţele de comunicare între participanţii la procesul de educaţie, de învăţare şi de gestionare, permiţând testarea independentă a cunoştinţelor lor prin intermediul diferitelor teste.

Training-ul bazat pe Web şi WBT-Web based training-ul se face pe baza  publicării conţinutului pentru învăţarea pe site-ul instituţiei de învăţământ. Avantajele acestei metode de distribuire de materiale didactice sunt următoarele: distribuirea mai rapidă, prin accesarea www cursanţii pot intra în posesia materialelor didactice, este posibilă inserarea materialelor hiper mediatizate, serviciul poate fi folosit de către una sau mai multe persoane sau grupuri în acelaşi timp, posibilitatea de legare, multimedierea conţinutului, uşurinţa de reînnoire şi publicare a conţinutului, posibilitatea administrării de acces, conţinuturi interactive ş.a.m.d.

E-mailul este cea mai simplă formă de interacţiune asincronă şi de cele mai multe ori este folosit doar ca un supliment pentru/pe lângă alte forme de comunicare. Avantajele prin e-mail: simplitate în utilizare, comunicarea este privată, permite suficient timp pentru reflecţie şi reacţie la răspuns.

Listele de mail sunt un serviciu cu o formă similară de interacţiune. Avantajele şi dezavantajele sunt aceleaşi ca şi la e-mail, asigurând astfel utilizarea lor cu uşurinţă, adaptarea la lucru cu grupul, permite împărţirea studenţilor şi a secţiilor în mai multe grupuri mici, fiecare grup fiind format din participanţi cu caracteristici/specializări comune. 

Forum-urile şi listele online permit dezbateri deschise, se pot trimite întrebări, răspunsuri, se fac schimburi de opinii şi impresii, este posibilă crearea unui nou topic, pentru grup, pe un subiect pe care Dvs. îl alegeţi. Această metodă de comunicare permite ca fişierele de dimensiuni mari să nu se stocheze pe unităţile noastre, permit învăţarea prin duplicare/copiere, uz de transfer de fişiere pentru transferarea materialelor de curs şi formarea tabelelor pentru comunicarea cu profesorul.      

Internet relay chat (IRC) este o comunicare sincronă bazată pe mesaje text prin Internet sau Intranet în timp real şi permite conectarea studenţilor cu cunoştinţe aproximativ egale, evaluarea obiectivă a unui conţinut şi posibilitatea de recuperare a unei informaţii omise. 

Video conferinţe

Aplicaţiile divizate (Whiteboards) sunt o modalitate de interacţiune sincronă, în care studenţii participă lucrând în echipă pe aplicaţia software. Există două moduri de folosire a aplicaţiei distribuite/divizate: ca un mijloc de a învăţa cum să utilizaţi aplicaţia în sine dar şi pentru învăţarea de concepte şi competenţe. Avantajele acestui mod de interacţiune sunt simularea realităţii  şi încurajarea învăţării în grup.

Învăţarea electronică nu semnifică doar portaluri educaţionale, ea presupune învăţarea pe tot parcursul vieţii - cunoscutul „life long learning”.Desigur, cea mai consacrată formă a învăţămâtului electronic este cea instituţionalizată, în special sub denumirea de învăţământ la distanţă, dar şi instruire asistată pe calculator, instruire prin multimedia.

E-learning câştigă teren în fiecare zi prin punerea în aplicare a noilor tehnologii în formare. Posibilitatea de a ne conecta prin intermediul unui site web pentru a dobândi cunoştinţe noi pe linia de îndrumare de la oameni care sunt,uneori, la sute de kilometri distanţă şi a învăţa aproape complet aspectul acestor conţinutului în timp real, permite dobândirea de noi cunoştinţe fără stresul de zi cu zi.

Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning pentru activitatea de învățare și evaluare

O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini și a spori  livrarea și managementul educațional.

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt:

– Autentificare

– Generarea de conținut

– Vizualizarea conținutului

– Diferite medii cu un profesor / tutore

– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru

– Raportul activităților întreprinse de către elev

– Instrumentele de evaluare

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare:

•           sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând mediul educaţional

•           asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare la distanţă.

Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de avantaje, precum:

•           Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație

•           Centrare pe elev/participant

•           Elevii pot colabora și învăța împreună

•           Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări

•           Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă

•           Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional

•           Materialele pot fi personalizate

•           Posibilitatea modificării informației difuzate

•           Accesibilitate, comfort, flexibilitate

•           Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri

•           Elevul poate învăța în ritmul lui propriu

•           Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent

•           Costuri reduse de distribuție a materialelor

•           Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă

•           Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional

•           Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri efectuate de către elevi

•           Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule

•           Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim:

•           Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional

•           Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice

•           Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare

•           Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning

•           Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor

•           Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online

•           Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană.

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor.

De ce este invatarea online pe placul elevilor

Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice.

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale.

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online

Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de învățare, așa cum este și ExamenulTau.ro, de pildă. Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare.

Accesând produsul educațional ExamenulTau.ro, adolescenții găsesc lecții video sau filme de predare pe care le pot urmări de câte ori vor, pot lucra atunci când au timp și se pot testa fără probleme pentru a-și cunoaște exact nivelul de cunoștinte fie la Limba Română, fie la Matematică.

Mai plăcut decât predarea clasică

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau Evaluarea Națională. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii de gimnaziu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la Limba Română sau Matematică.

Avantaje si dezavantaje ale invatarii online

       Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita investitia? ...Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea.

       Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje. In cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum vad eu invatarea prin internet.

       Avantaje:

1. distribuirea rapida a materialelor didactice

     Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile pe care le doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si nimeni nu va pierde nimic pentru ca informatiile raman online.

2. elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare

     Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand.

3. existenta continuturilor multimedia

     Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale care intotdeauna au eficientizat invatarea.

4. continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta

     Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresit sau poate doreste sa o actualizeze, el poate face acest lucru oriunde si oricand. De asemenea, orice document poate fi editat si reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultati.

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor

     Informatiile pot fi indreptate spre o persoana sau catre mai multe in acelasi timp in mod individual sau se pot crea grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice.

6. folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului

     Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, pareri sau informatii. De asemenea, ei pot primi feed-back in timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exista si interactiune virtuala si nu numai invatare individuala.

       Limite și dificultăți / Dezavantaje

1. dificultati in utilizarea tehnologiei

     Tehnologia avanseaza zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutatile. De aceea de multe ori sunt intampinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt intalnite situatii de confuzie si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivatie. Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video.

2. lipsa comunicarii reale/ fizice

     Cand invatarea si comunicarea raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se intalnesc nu mai stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in exces ne robotizeaza!

      Concluzii

       S-au putut expune cateva idei, insa cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, atat a celor mici, cat si a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o motivatie puternica pentru a o utiliza in mod eficient.

      Pot fi numite situatii limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context in care nu poate avea acces la internet sau nu isi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate intampla sa piarda o anumita informatie care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situatii de criza chiar nu pot fi controlate.