Odată cu internetul, libertatea de exprimare cunoaște noi provocări în privința trasării limitelor sale, întrucât mediul online a schimbat nu numai modul  în care ne raportăm unii la alții, dar chiar și modul în care ne raportăm la drept, la ceea ce înseamnă ”limite prevăzute de lege”.

Internetul reprezintă un teritoriu diferit, dominat de propriile legi, începând cu apariția sa în 1965 și continuând cu democratizarea sa în ultimele decenii. Supremația legii tradiționale  își pierde din puteri în acest mediu pentru că nu poate cuprinde acest haos informațional și nici nu ține ritmul cu inventivitatea sa.

Deși avem și reglementări pentru combaterea dezinformării, a discursului urii, în mare parte aceste aspecte  scapă de sub controlul legii în mediul online. De aceea, în cele din urmă, s-a recurs la autoreglementarea marilor platforme online.

Scopul acestui seminar este exersarea comunicării asertive, exersarea comunicării nevoilor personale, a comunicării eficiente și  exprimarea gândurile și emoțiilor negative intr-un mod controlat și sănătos,  păstrând atitudinea de respect față de ceilalți.

Conceptul de « comunicare » este strâns legat de existența noastră ca oameni, iar apoi ca societate, datorită faptului că ființele umane și comunicarea sunt interdependente. Fără comunicare și limbaj, noi ca ființe prin excelență sociale nu am exista.

Comunicarea este esențiala în procesul de socializare, indiferent de natura ei, prin modul de transmitere și recepționare a mesajelor. Eficiența comunicării este dată de asertivitate și de modul de exploatare a acestor abilități.

         

Școala a devenit o instituție a cărei funcționare trebuie justificată nu numai prin funcțiile sale, ci și prin performanțele sale. Prima dintre acestea este reușita sau succesul școlar. Această performanță, măsurate însă atât la nivelul instituției, cât și al elevilor, a primit trei categorii de explicații:

1)      abilitățile sau caracteristicile înnăscute ale copiilor (precum sexul, vârsta, inteligența sau alte trăsături înnăscute);

2)      caracteristicile familiale, ale mediului domestic;

3)      organizarea școlii și procedurile de predare/învățare din școală.