• Atragerea și menținerea în 11 școli țintă a resurselor umane calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o educație de calitate și să realizeze incluziune școlară, prin participarea la programe de formare și dezvoltare profesională continuă;
  • Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 320 cadre didactice (135 din Brăila și 185 din Vaslui) care activează în școli defavorizate, prin programe de formare profesională continuă, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor;
  • Îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale din școlile țintă în scopul sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație prin programe de formare profesională continuă și dezvoltare de competențe de management educațional și de antreprenoriat;
  • Crearea, dezvoltarea și implementarea a 9 mecanisme/instrumente de monitorizare și evaluare a calității procesului de educație;
  • Crearea unui nucleu de resurse umane calificate și motivate în școlile țintă pentru diseminarea de cunoștințe/ metode/ practici de asigurare a calității în educație prin schimb de bune practici;
  • Dezvoltarea competențelor pentru 320 cadre didactice din școli defavorizate în accesarea/ utilizarea/configurarea tehnologiilor informației și comunicațiilor moderne integrate în procesele educaționale desfășurate în mediul preuniversitar.