PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

P1 ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE,  CENTRAT PE BENEFICIARII EDUCAȚIEI   

M1 Tehnologii de prelucarare a Informatiilor, de Comunicație (TIC)  și e- Learning în educație

M2 Metode și tehnici de optimizare a activităților didactice 

M3 Metode și tehnici inovative de evaluare a rezultatelor școlare

M4 Coaching cognitiv comportamental pentru optimizarea performanțelor profesionale

M5 Parteneriat școală- familie- comunitate pentru incluziune școlară

M6 Managementul carierei prin dezvoltare personală și profesională

 

P2 METODE ȘI INSTRUMENTE PENTRU INCLUZIUNE ȘCOLARĂ

M1 Tehnologii de prelucarare a Informatiilor, de Comunicație (TIC)  și e- Learning în educație

M2 Cunoasterea elevului și evaluarea progresului în învățare 

M3 Instruirea diferenţiată – teoria inteligenţelor multiple 

M4 Evaluare adaptata particularitatilor individuale ale beneficiarilor educației

M5 Parteneriat școală- familie- comunitate pentru incluziune școlară

M6 Managementul carierei prin dezvoltare personală și profesională

 

P3 DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ PRIN EDUCAȚIE DE CALITATE

M1 Tehnologii de prelucarare a Informatiilor, de Comunicație (TIC)  și e- Learning în educație

M2 Management școlar pentru dezvoltarea capacității institutionale

M3 Proiecte și programe educaționale

M4 Performanță și motivație în organizația școlară

M5 Parteneriat școală- familie- comunitate pentru incluziune școlară

M6 Managementul carierei prin dezvoltare personală și profesională