Definiţii. Comunicarea ca proces

Comunicarea umana este procesul prin care emitem opinii, valori, norme, percepţii către un receptor.

Comunicarea este un proces prin care un individ transmite stimuli cu scopul de a schimba comportamentul altor indivizi.

Comunicarea reprezintă procesul prin care un Emitator transmite un mesaj sub forma unui Cod prin intermediul unui Canal către un Receptor.

Ce este motivatia?

Succint, putem spune ca este procesul care conduce, ghideaza si mentine comportamentele, de la cele elementare (ex. a mânca) pâna la cele mai complexe, determinând preferinta persoanei pentru anumite actiuni sau comportamente. Psihologia educatiei opereaza diferentierea formala dintre motivatia intrinseca (determinata de dorintele, interesele si preferintele strict personale) si cea extrinseca (determinata, prin impunere, din exterior). Simplu spus, a munci exclusiv pentru bani sau a merge la scoala pentru ca asa cer parintii corespunde unei motivatii predominant extrinseci: performarea unui anumit comportament are ca motiv obtinerea unei recompense sau evitarea unei pedepse.

Educaţia nu trebuie să doară sau să producă suferinţă, ci să placă, să fie de folos, să formeze cetăţeni responsabili, echilibraţi şi motivaţi spre acţiune şi schimbare.

În ultimul timp, în numeroase țări europene au fost introduse rute alternative pentru obţinerea unei calificări didactice. Acestea sunt de obicei caracterizate de un grad ridicat de flexibilitate, o durată scurtă şi furnizarea la locul de muncă a celei mai mari părţi a perioadei de formare. Acestea au fost introduse de obicei atunci când a existat o lipsă de profesori calificaţi, fiind astfel o nevoie urgentă de recrutare.

         

Rute alternative pentru dezvoltarea unei cariere didactice utilizate în Anglia

Programul de Formare Directă în şcoală, o rută de angajare disponibilă pentru absolvenţii care au o experienţă de muncă de cel puţin trei ani, a înlocuit atât Programul pentru Profesori Absolvenţi de învăţământ superior (GTP), cât şi Programul pentru Profesori Înregistraţi (viitori absolvenţi de învăţământ superior) – RTP.

               În Anglia, o altă rută de acces către cariera didactică o reprezintă Programul de formare a cadrelor didactice în străinătate (OTT).     Acest program se concentrează pe profesorii care au obţinut calificarea în afara Spaţiului Economic European şi au găsit un post într-o şcoală engleză. Acestor profesori li se oferă un Program de formare individuală şi de evaluare, care le oferă oportunitatea de a dobândi QTS în timp ce lucrează ca ‘instructori’ calificaţi temporar. Cei care nu obţin QTS într-o perioadă de patru ani, nu pot să continue să predea.

Procesul de instruire are obiectivul final de a crește eficiența și eficacitatea organizațiilor furnizoare și beneficiare de instruire. Evaluarea măsoară cum s-au atins aceste obiective. Scopul final al evaluării, rezultatul acesteia presupune:

 • îmbunătățirea formării, din punct de vedere al organizației furnizoare de instruire și

• justificarea investiției făcute, din punct de vedere al organizației beneficiare de instruire.

Devine necesară conceperea unui sistem de evaluare a activității de instruire, de determinare a nivelului calitativ al acesteia.

Unii teoreticieni precum Warr, Bird și Rackham (1970) au stabilit patru nivele/ etape ale evaluării:

Temenul conflict derivă din latinescul „conflictus” („a se lovi unul pe altul”) şi exprimă, în general, un blocaj al mecanismelor normale de luare a deciziilor, o situaţie în care persoanele implicate se confruntă cu aşteptări, nevoi sau obiective contradictorii care generează lupta fiecăruia pentru a obţine ceea ce doreşte.

În orice grup social apar conflicte generate de opinii, interese, atitudini, lupta pentru putere, influenţă sau resurse, de aderarea la valori diferite, apartenenţa la culturi variate şi niveluri diferite de educaţie.

Soluţionarea constructivă a conflictelor se face prin interacţiune pozitivă şi mai ales prin comunicare.