– Mic ghid pentru cadre didactice –

 

Evident, în activitatea pe care o desfășurăm, există factori pe care nu îi putem controla – alocarea resurselor de către decidenți, politicile sociale, vulnerabilitățile zonei  (sărăcie, șomaj, migrația forței de muncă etc) – și toți aceștia se repercutează negativ asupra sistemlui de educație, crescând riscul abandonului școlar.

Aceasta nu înseamnă însă că nu putem face absolut nimic, existând și lucruri care țin de noi, de efortul pe care fiecare din profesorii implicați îl face la clasă.

Ce vrei să fii mâine trebuie să faci azi

         

Scurtă prezentare a temei: Ce vrei să fii mâine trebuie să faci azi

          Oamenii, în general, își subestimează capacitățile și consideră că trebuie să ai noroc pentru a reuși în viață. Fiecare poate atinge adevăratul potenţial în viaţă.              


Trecerea în revistă a diferitor teorii și concepte privind educația incluzivă și a conceptelor conexe denotă complexitatea fenomenului și procesului incluziunii, abordarea sistemică și         trans-sistemică a cărora este impusă de insăși esența acestora.

Designul managementului educației incluzive se prezintă ca un construct plurivalent, constituit din diferite elemente inter-relaționate.

Abordarea individualizată a copilului cu cerințe educaționale speciale se referă la politicile și practicile educaționale orientate spre identificarea și valorizarea punctelor forte ale copiilor.

Această viziune implică trecerea de la o abordare deficitară, care pune accentul pe probleme și patologii, la abordarea din perspectiva a ceea ce poate si reușește mai bine individul.

Din punct de vedere istoric, sistemele care lucrează cu copiii au pus accentul pe furnizarea eficientă de servicii, concentrandu-se pe ceea ce e în neregulă cu copilul și mai puțin, sau deloc, pe ceea ce poate. Astfel au luat naștere sisteme de protecție și ingrijire punitive și stigmatizatoare în abordări.