Organizare/ Desfasurare curs de Dezvoltare institurionala prin educatie de calitate desfasurat in Judetul Braila

Ghidul de bune practici educaționale/ manageriale pentru asigurare educație incluzivă de calitate în școli defavorizate

Studiu impact BP educaționale/ manageriale asupra calității educației incluzive în școli defavorizate

Ghidul de bune practici educaționale/manageriale pentru asigurare educație incluzivă de calitate în școli defavorizate

Studiu impact bune practici educaționale/manageriale asupra calității educației incluzive în școli defavorizate

Studiu impact Bune Practici în dezvoltare profesională pentru asigurarea calității educației incluzive în școli defavorizate

Ghid de bune practici pentru dezvoltare profesională în vederea asigurării unei educații incluzive de calitate în școli defavorizate

Ghid de bune practici de management educaţional şi antreprenorial în dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie – comunitate în vederea asigurării unei educaţii incluzive de calitate în şcoli defavorizate

Studiu privind bune practici în asigurarea sustenabilității intervențiilor de îmbunătățire a calității educației incluzive și a calității managementului institutional din școli defavorizate din Județul Brăila

Studiu privind impactul bunelor practici de management educaţional şi antreprenorial pentru dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie - comunitate în vederea asigurării unei educaţii incluzive de calitate în şcoli defavorizate

Strategie abandon si absenteism scolar 2020-2021

Plan managerial unic 2021-2022

Strategie abandon si absenteism scolar 2020-2021

Strategie abandon si absenteism scolar 2021-2022

Strategia privind cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile-prevenirea si combaterea bullying-ului

Plan managerial/operational 2021-2022

Raport de activitate al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila

Strategie de dezvoltare institutionala a Inspectoratului Scolar Judetean Braila pentru perioada 2021-2025

Exemple de bune practici in integrarea elevilor cu CES

Incluziunea scolara si egalitatea de sanse pentru toti copiii

Plan de actiune al scolii revizuit 2022-2026 

OPȚIUNI STRATEGICE PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2022-2026

STRATEGIA DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2022-2026 

PLAN MANAGERIAL Domeniul Curriculum și inspecție școlară AN ȘCOLAR 2021-2022

PLAN MANAGERIAL Domeniul Management institutional AN ȘCOLAR 2021-2022

Strategia educationala a Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui 2020-2021